อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท : Android
 

Application :: Android :: อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท

Best Thai Exchange Rate เป็นโปรแกรมสำหรับตรวจสอบและเปรียบเทียบข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับเงินบาทไทยของธนาคารพาณิชย์และร้านแลกเงินชั้นนำในประเทศไทย

ความสามารถของโปรแกรม
- แสดงผลและเปรียบเทียบอัตราแลกเปลี่ยนของทุกสถาบันการเงินแบบเรียลไทม์ (อับเดตข้อมูลทุกๆสิบนาที)
- แสดงผลและเปรียบเทียบอัตราแลกปลี่ยนได้ทุกประเภทธุรกรรม ทั้ง ธนบัตร เงินโอน ดราฟและตั๋วแลกเงินของธนาคารพาณิชย์
- ง่ายต่อการเปรียบเทียบ การแสดงผลมีการจัดเรียงอัตราการแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุดตามลำดับ 
- สำหรับธนบัตร USD มีการแยกประเภทของธนบัตรที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนเพื่อความสะดวกในการเปรียบเทียบ
- มีฟังก์ชันการคำนวณการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาทไทย แสดงผลเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นในแต่ล่ะธนาคารหรือร้านแลกเงิน โดยสามารถเลือกใส่สกุลเงินบาทไทยหรือเงินต่างประเทศได้
-มีแผนที่แสดงตำแหน่งของธนาคารที่อยู่ใกล้ตำแหน่งของผู้ใช้งาน
-มีปุ่มโทรด่วนสู่ร้านรับแลกเงินหรือธนาคารโดยตรงเพืื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แหล่งข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือธนาคารพาณิชย์และร้านแลกเงิน

ธนาคารพาณิชย์ ประกอบด้วย 12 ธนาคาร
1. ธนาคารกรุงเทพ Bangkok Bank (BBL)
2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา Bank of Ayudhya (BAY)
3. ธนาคารกสิกรไทย Kasikorn Bank (KBANK)
4. ธนาคารไทยพาณิชย์ The Siam Commercial Bank (SCB)
5. ธนาคารทหารไทย Thai Military Bank (TMB)
6 .ธนาคารธนชาต Thanachart Bank (TBANK)
7. ธนาคารกรุไทย Krung Thai Bank (KTB)
8. ธนาคารออมสิน Government Savings Bank (GSB)
9. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย Islamic Bank of Thailand (IBANK)
10.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร Bank of Agriculture and Agriculture Cooperatives (BAAC)
11.ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย CIMB Thai Bank (CIMB)
12.ธนาคารยูโอบี United Overseas Bank (UOB)

ร้านแรกเงิน ประกอบด้วย 5 ร้าน
1. บริษัท ซูปเปอร์ริช (ประเทศไทย) จำกัด Super Rich Thailand (SRT)
2. เซี้ยมันนี่เอ็กซ์เซนจ์ SIA Money Exchange (SIA)
3. สยามเอ็กซ์เชนแลกเงินตราต่างประเทศ Siam Exchange Authorized Money Changer (SIAM)
4. เค-สุขุมวิท79 เอ็กซเชนจ จำกัด K79 Currency Exchange (K79EX)
5. บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ เอ็กเซน จำกัด Twelve Victory Exchange Co.,LTD (12EX)

-สกุลเงินที่สามารถใช้งานได้ มี 39 สกุลเงิน
USD,AED,AUD,BHD,BND,CAD,CHF,CNY,DKK,EUR,GBP,HKD,IDR,INR,JOD,JPY,KRW,KWD,MYR,NOK,
NZD,OMR,PHP,PKR,QAR,RUB,SAR,SEK,SGD,TWD,VND,ZAR,LAK,BRD,KHR,ILS,MOP,IQD,ESP

Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.internop.thaibankrate

ติดต่อให้คำแนะนำรายงานข้อผิดพลาดหรือขอเพิ่มเติมข้อมูลร้านแลกเงินได้ที่
dev@internop.com
  • เมนูต่างๆของ app
  • มีธนาคารที่สำคัญๆ ให้เลือกดูข้อมูล
  • มีสกุลเงินต่างๆให้เลือกดูข้อมูล ( app มีสองภาษา สามารถตั้งค่าได้ที่เมนู settings)
  • มีข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนของร้านแลกเงินที่ไม่ใช่ธนาคารให้เลือก
  • สามารถแปลงค่าเงินสกุลต่างๆเป็นเงินบาทได้ โดยจะแสดงผลเรียงตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุด
  • มีหน้าแสดงผลอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุดของแต่ละสกุลเงิน

0 Comment

  • Have no comment.

Comment Application

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook