เว็บไซต์ Function.in.th : PHP
 

Application :: PHP :: เว็บไซต์ Function.in.th

Nuttapong Suptawepong
 
เว็บไซต์ Function.in.th มีคุณสมบัติหลัก ๆ ดังนี้ครับ

1. แหล่งอ้างอิงของคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม (reference.function.in.th)

2. บทความที่สอนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม โดยมีการยกตัวอย่างประกอบอย่างชัดเจน และมี source code ให้ดาวน์โหลด (tutorial.function.in.th)

3. ชุมชนของการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้อ่าน (discussion.function.in.th)

4. นำเสนอผลงานตนเอง (present.function.in.th)

5. หาเพื่อนที่มีความสนใจในภาษาโปรแกรมมิ่งเหมือนกัน (friend.function.in.th)

6. ดูความเคลื่อนไหวของเพื่อนที่เรา follow หรือกระทู้ใน discussion ที่เรา follow หรือกระทู้ใน present ที่เรา follow (member.function.in.th/feed)
  • สมาิชิกสามารถเข้ามากำหนดภาษาโปรแกรมมิ่งที่สนใจได้ที่ member.function.in.th/profile เพื่อให้สมาชิกอื่น ๆ สามารถค้นหาเพื่อนที่สนใจภาษาโปรแกรมมิ่งเหมือนกันได้ที่ friend.function.in.th
  • สมาชิกจะเห็นทุกความเคลื่อนไหวของเพื่อนที่เราได้ follow และเห็นทุกความเคลื่่อนไหวของกระทู้ใน discussion ที่เราได้ follow และเห็นทุกความเคลื่อนไหวของระบบใน present ที่เราได้ follow
  • สมาชิกสามารถหาเพื่อนที่มีความสนใจในภาษาโปรแกรมมิ่งเหมือนกันได้ที่ url friend.function.in.th
  • สมาชิกสามารถเข้ามาอ่านบทความที่สอนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมได้ที่ url tutorial.function.in.th
  • สมาชิกสามารถเข้ามาถามตอบปัญหาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมได้ที่ url discussion.function.in.th
  • สมาชิกสามารถเข้ามาพรีเซ้นระบบที่เคยได้ทำได้ที่ url present.function.in.th

2 Comment

Comment Application

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook